Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ(ΣΥΜΒ.16-04-21 ΕΩΣ 15-8-21) ΙΟΥΝΙΟΥ 2021- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021
image_print