ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ. ΤΑΚΤΙΚΩΝ Α’ 15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021