1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ Α’15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022