1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΤΑΚΤΙΚΩΝ Β’15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022