ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024