ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ (ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016)