Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΑΠΟΖ. ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
image_print