ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021.