ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023.