Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΙΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017
image_print