ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017