Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023
image_print