Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2023
image_print