Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 Α΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ.

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print