Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 Β΄15ΝΘΗΜΕΡΟΥ.

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021
image_print