Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Α΄ 15ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
image_print