Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019
image_print