Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021
image_print