Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΣΕΠ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018
image_print