Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΟΧ ΚΗΦΗ 1 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022
image_print