Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023
image_print