Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΗΦΗ 1 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021
image_print