Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ( ΚΗΦΗ 2 )ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020
image_print