Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (ΙΔΟΧ ΑΣΕΠ)

Τρίτη, 2 Μάρτιος 2021
image_print