Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΣΟΧ 2014) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018

Τετάρτη, 6 Ιούνιος 2018
image_print