Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ14 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
image_print