Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ( ΙΔΟΧ ΑΣΕΠ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022
image_print