ΜΙΣΘOΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.&ΑΝΑΔΡ.ΥΠ.ΤΑΚΤ.Α΄ 15/MEΡOY ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019