ΜΙΣΘOΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.&ΑΝΑΔΡ.ΥΠ.ΤΑΚΤ.Α΄ 15/MEΡOY ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019