ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ. &ΑΝΑΔΡ. ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄ 15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020