1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.&ΑΝΑΔΡ.ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Α΄ 15/ΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020