ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤ.ΥΠΑΛ.Β΄ 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 & ΑΝΑΔΡ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ