Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΠΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΙΔΟΧ ΑΣΕΠ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2021-2022

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2021
image_print