1

ΜΙΣΘΟΔΠΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΙΔΟΧ ΑΣΕΠ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2021-2022