Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας.

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020
image_print