Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μίσθωση χημικών τουαλετών.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 6.806,97 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 1.690,84€

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021
image_print