Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 01/11/2020 ΕΩΣ 01/11/2020

Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2021
image_print