Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 01/03/2017 ΕΩΣ 31/03/2017

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
image_print