Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΠΗ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 01/08/2017 ΕΩΣ 31/08/2017

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
image_print