Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΩΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΩΝ ΕΙΔΩΝ (Τ.Ε.Β.Α)

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017
image_print