Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ναύλωση ενός (1) τουριστικού λεωφορείου, για την μετακίνηση της φιλαρμονικής του Καλού Αγρού (από τον Καλό Αγρό στα Αμπελάκια & επιστροφή στον Καλό Αγρό στις 28/06/2022) στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την γιορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου & ναύλωση ενός (1) τουριστικού λεωφορείου, για την μετακίνηση της φιλαρμονικής του Καλού Αγρού (από τον Καλό Αγρό στον Αρκαδικό & επιστροφή στον Καλό Αγρό στις 30/06/2022) στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2022.

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022
image_print