Ναύλωση λεωφορείου για την μεταφορά των μελών της Δήμου Δράμας , έξοδα διαμονής & διατροφής στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Δήμου Ιωαννιτών από 08 έως 10 /09/16