Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Ναυλώση λεωφορείου για τις μετακινήσεις των φιλαρμονικών του Δήμου Δράμας, της Καλλιφύτου, του Καλού Αγρού & της χορωδίας του Δήμου Δράμας προκειμένου να συμμετέχουν σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Οργανισμού & του Δήμου Δράμας εντός του νομού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2020.

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
image_print