Τμήμα Προμηθειών

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022. Εκτιμώμενης αξίας 1.034.645,82 € (Χωρίς ΦΠΑ)

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020
image_print