Τμήμα Προμηθειών

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 43.497,86 € (μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.),

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020
image_print