Ο Δήμος Δράμας προκηρύξει επαναληπτικό διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου” για το 2020, με Ενδεικτικό Προϋπολογισμό 39.490,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019
image_print