ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΜΑΜΑΛΙΚΙΔΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020