Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ (ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ,ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ,ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023
image_print