Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ & ΜΑΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021
image_print