1

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ & ΜΑΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021